Privatläkare - Massor med information om Privatläkare

Privatläkare

Privatläkare

En privatläkare kallas en medicine doktor som inte arbetar inom den offentliga vården. Privatläkaren kan antingen driva en egen lite privatläkarmottagning som enda läkaren, vara anställd på en privat läkarklinik med ett antal andra läkare eller så kan läkaren arbeta på ett större privatsjukhus.

En privatläkare brukar en person som under en längre tid arbetat inom landstingets sjukvård och vanligtvis blivit specialist inom någon medicinsk specialitetet. Det finns även många privatläkare som är mer inriktade på allmänmedicin och arbetar som husläkare.

Det finns privatläkare både inom den sjukvården som landstinget står för kostnaderna för men även andra områden som vanligtvis kan täckas av privata sjukvårdsförsäkringar.

Privatläkare på egen mottagning

En del läkare som arbetar under lång tid i offentlig sjukvård och blivit specialister på något område vill pröva på att vara privatläkare på en egen mottagning. Privatläkarna kan då öppna en liten läkarmottagning som den enda anställda läkaren och en läkarsekreterare och/eller sjuksyster.Privatläkare på en mindre privatläkarklinik

De mindre privatläkarkliniker brukar vara inriktade inom någon eller några medicinska områden. Några exempel på inriktningar hos privatläkarmottagningar som har ett mindre antal privatläkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkarsekreterare är:

Privatläkarklinik

Privatläkare på ett privatsjukhus

I Sverige finns det inte så många privatsjukhus eftersom vi har en bra offentlig sjukvård. De större och mer välkända privatsjukhusen är: