Privatläkare - Massor med information om Privatläkare

Vårdgaranti & sjukvårdsförsäkring

När du söker hjälp hos en privatläkare eller privatsjukhus bekostas inte detta alltid av de allmänna. Det finns dock mycket privat sjukvård som du inte behöver bekosta själv tack vare den vårdgaranti som finns och att du själv kan teckna vissa sjukvårdsförsäkringar.

Vårdgaranti

Privatläkare och vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att patienter har rätt till vård inom en viss tid. Mer om Vårdgarantin finns att läsa om i Hälso- & Sjukvårdslagen.

Ifall ditt landsting inte erbjuda sjukvård inom utlovad vårdgarantin kan du få vård utanför landstinget men som de betalar. Detta kan vara både vård i andra landsting men även hus privatläkare och privatsjukhus.

Följande regler gäller för vårdgarantin:

 • Få kontakt med en läkare samma dag och du ringer.
 • Få besöka en läkare på primärvården, vårdcentralen, senaste 7 dagar efter du kontakta en läkare.
 • Få vid behov besöka en specialistläkare på sekundärvården, sjukhus, senast 90 dagar efter du besökt en läkare inom primärvården.
 • Få påbörja din behandling eller genomgå operation inom landstingsvården eller hos en privatläkare inom 90 dagar efter besök hos specialistläkare.


Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring är i motsats till en tandvårdsförsäkringen inte en försäkring som det offentliga betalar.

Det är upp till var och en att teckna och betala en sjukvårdsförsäkring men kravet är att du är frisk när du tecknar försäkringen. Flera försäkringsbolag tillhandahåller olika former av sjukförsäkringar, livförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar vilka kan ge dig som tecknar försäkringen olika former av ersättning och stöd vi sjukdom och skada. Just sjukvårdsförsäkringen innebär att du kan få tillgång till vård snabbare och bättre än genom den landstingsfinansierade vården.

Sjukvårdsförsäkringarna är ingen heltäckande säkerhet att du omgående får gratis specialistvård hos privatläkare eller på privatsjukhus för alla typer av skador, sjukdomar eller symptom men en sjukvårdsersättning hjälper dig i många fall.

Det många privata sjukvårdsförsäkringar kan hjälpa till med är:

Privatläkare och sjukvårdsförsäkringar
 • Läkarvård på ett privatsjukhus
 • Sjukvård och rehab
 • Hälsoundersökningar
 • Tandskador och besök hos tandläkare
 • Subventionering av läkemedel som inte täcks av högkostnadsskyddet
 • Hjälp hos sjukgymnaster
 • Behandling hos kiropraktorer
 • Behandling hos naprapater
 • Tekniska hjälpmedel
 • Psykologiskt stöd