Privatläkare - Massor med information om Privatläkare

Behandla Hyperhidros för minskad svettning

Behandla Hyperhidros

De personer som svettas mycket eller avger extremt mycket svett lider av hyperhidros. Att svettas kraftigt innebär att svettkörtlarna är överaktiva vilket kan vara jobbigt både kroppsligt men även socialt. Det går dock att minska på mängden svett genom behandling.

Lindring med antiperspiranter

Symptomen på hyperhidros kan minskas och lindras med hjälp av starka antiperspiranter och deodorant.Behandling av svett med botulinumtoxin

Sluta svettas

Hos personer som har kraftig onaturlig svettutsöndring kan svettmängdens lindras eller hindras med hjälp av lindras med hjälp av botulinumtoxin. Botulinumtoxin är ett botoxliknande preparat (nervgift) som sprita in i små doser när svettkörtlarna i t.ex. händerna, armhålorna eller ansikteet och nervgiftet blockarar nervimpulserna till svettkörtlarna och svettningen avtar eller slutar helt.

Det är endast ett fåtal läkare i Sverige som är specialister på att hjälpa personer med svettproblem och om du själv har kraftiga problem med svett kan du be att få bli remitterade till en specialist på överdriven svettning

Behandla svettning med operation

Tidigare skedde försök med att behandla svettning genom operation där nervbanorna skärs av men biverkningarna och resultatet var osäkert som detta är en metod som mycket sällan används för att behandla hyperhidros,