Privatläkare - Massor med information om Privatläkare

Ljumskbråck

Mer om Ljumskbråck

Ljumskbråck orsakas av att bukväggen vid ljumsken för försvagad och orsakar ett bråck. Denna försvagning orsakas ett så kallat ljumskbråck som visar sig genom en utbuktning eller knöl vid ljumsken. Ljumskbråcket kan variera kraftigt i storlek, allt från en utbuktning till en hel säck utifrån ljumsken.

Utbuktningen som utgör ljumskbråcket kan innehåller fettvävnad från buken och tunntarmen.

Ett ljumskbråck kan vara mycket smärtsamt och kan antingen gå över av sig själv eller behöver opereras. Oftast är det ett så kallat inklämt ljumskbråck som orsakar mest smärta.Symptom på ljumskbråck

Det finns flera olika symptom på ljumskbråck med de vanligaste är en utbuktning vid ljumsken. Denna utbuktning kan vara 1-5 cm i diameter. Utbuktningen vid ljumsken försvinner ifall den drabbade lägger sig på ryggen eller tryck lätt med handen på utbuktningen.

Pungbråck och lårbråck

Pungbråck är en form av ljumskbråck där utbuktningen går ner i pungen istället för i ljumsken. Pungbråcket drabbar endast pojkar och män.

Kvinnor kan drabbas av lårbråck istället om bråcket drabbar låret istället för ljumsken.

Olika former av bråck

Ljumskbråck

Det finns många former av bråck som man kan drabbas av vid sidan av ljumskbråck. De vanligaste formerna av bråck är:

  • Ljumskbråck
  • Pungbråck
  • Lårbråck
  • Åderbråck
  • Navelbråck
  • Ärrbråck
  • Epigastricabråck är ett bråck mellan bröstbenet och naveln

Orsak till ljumskbråket

Ett ljumskbråck uppstår om musklerna eller bindväven i buken försvagas och brister. Genom öppningen kan då bukhinnan och någon tarm bukta ut i from av ett ljumskbråck.

Knappt hälften av alla män drabbas av ljumskbråck innan de fyller 75 år.

Behandling av ljumskbråck

Om du tror att du fått ljumskbråck ska du kontakta din vårdcentral, privatläkare eller akutsjukhus. Ljumskbråcket kan läka av sig själv om du tar det lugnt och inte anstränga dig men du ska ändå alltid söka läkarvård vid befarat ljumskbråck. Vissa för söker lägga ett tryck eller tejpa på ljumskbråket, på liknande sätt som man kan tejpa en hälsporre, men det finns ingen evidens för att det hjälper läkprocessen.

Många ljumskbråck behandlas genom operation och ibland vid stor smärta måste operationen ske akut. Vid vissa fall av ljumskbråck kan tarmen fastna och tarmvred kan uppstå vilket är mycket smärtsamt.