Privatläkare - Massor med information om Privatläkare

Specialiteter för privatläkare

Specialiteter för privatläkare

De flesta privatläkarna är specialister inom någon medicinsk specialitetet. Ofta är dessa privatläkarkliniker inriktade på något område som den offentliga sjukvården inte bekostar eller där det på grund av långa kötider finns patienter som letar efter snabbare alternativ. Ofta söker sig patienterna även till den privata sjukvården för den typ av sjukdomar som kan anses lite pinsamma och jobbiga att visa sig mer offentligt.

Några av de områden dessa specialistläkare arbetar inom är:

  • Könssjukdomar
  • Skönhetsoperation
  • Barnlöshet och fertilitetsbehandlingar

Fertilitetsbehandlingar

Många par söker till privatläkare för att hjälp med fertilitetsbehandlingar och provrörsbefruktning (IVF - In Vitro-Fertilisering) Främsta orsaken till att söka upp en privatläkare är då att slippa vänta i kö, blivit lite för gamla. Det kan även vara kända personer som inte vill skylta med att de försöker att skaffa barn.Könssjukdomar

Privatläkare - Könssjukdomar

För att undvika för stora mottagningskliniker med risk att träffa någon man känner, söker sig några till privatläkare eller små privata mottagningskliniker när det gäller könssjukdomar undersökning av könsorganen. Detta gäller framförallt besöka hos gynekolog eller urolog för att göra klamydiatester eller gynekologiska undersökningar.

Skönhetsoperationer

Rena skönhetsoperationer bekostas inte av landstinget eller några sjukvårdsförsäkringar. detta innebär att all verksamhet rörande skönhetsoperationer utförs av privatläkare och detta är en marknad som växt och fortsätter växa mycket kraftigt i Sverige och övriga världen.

Vanliga skönhetsoperationerna eller skönhetsingreppen är fettsugning, bröstförstoring, botoxinjektion eller näskorrigering